Skip under 2. verdenskrigKrigsskip spilte en vital rolle under krigen. Militær sjøfart viste seg nyttig til sabotasje samt transport av tropper og fly. Dessuten kunne krigsskipenene brukes til å fyre av prosjektiler fra sjøs og inn på fiendtlig territorium. Da verden gikk inn i den første verdenskrig brukte man såkalte 'cruisers', men etter krigen ble de erstattet med såkalte 'destroyers'. Den 2. verdenskrig kom til å endre krigføring på sjøen dramatisk. Nedenfor kan du lese om de tre mest brukte typer skip under krigen.

Cruiser-klassenUSS_Atlanta.jpg
USS Atlanta
Cruiser klassen var den mest vanlige da krigen brøt ut i 1940. Cruiser-skipene var en noe mindre type skip som ble mest brukt til individuelle operasjoner (i form av raiding o.l.). Det var også vanlig å bruke denne type skip til rekognosering av fiendtlige tropper. Cruiserene ble i de siste åren av krigen svært utsatt på havet. De var ikke lenger raske nok til å manuvrere unna luftangrep, og dette førte til at cruiserne ble erstattet av destroyer-klassen mot slutten, og etter, krigen. Et godt eksempel på hvordan utviklingen av militære fartøy gjorde slik at de gamle ble erstattet.

Destroyer-klassenUSS_McGowan.jpg
USS McGowan
Destroyer-klassen var en type skip som vokste fram etter cruiser-klassens mangler. Destroyerene var raskere og kunne forsvare seg mot torpedo-båter og fiendtlige fly. I en komplett flåte er destroyerenes oppgave å beskytte de større skipene mot mindre fiender; torpedobåter o.l.. Senere ble destroyerene mer selvstendige og kunne bli brukt til andre formål enn beskyttelse og rekognosering. De ble brukt mer direkte i angrepene.

U-båterUSS_Grayback.jpg
USS Grayback
Under 2. verdenskrig ble U-båter tatt i bruk. Mest av Tyskland, men også av de andre stormaktene. U-båtene ble mest brukt til å skyte ned sivile handels- og fiske-fartøy på en 'stille' måte. De var så godt egnet til dette fordi de var veldig vanskelig å oppdage. Dessuten var torpedoer så effektiv til å synke fiendtlige skip fordi man ødela selve skroget som førte til at skipet sank.