Militær utvikling før, under og etter 2. verdenskrigDen militære utviklingen spilte en stor rolle under krigen. Krigen satte fart på den teknologiske utviklingen fordi alle stormaktene var ute etter å finne teknologi som virket bedre i krigen. Teknologi som ble utviklet under krigen satte en standard for teknologi som ble utviklet etter krigen og frem til i dag.

Skip
Kjøretøy
Luftfartøy
Anti-tank
Håndvåpen
Biologiske, kjemiske og kjernekraftige våpen

HypoteseVår hypotese? Vi ville finne ut hvor mye den teknologiske utviklingen under krigen hadde å si for hvordan den militære teknologien er i dag. Etter mengder med research har vi kommet fram til at både den første og den andre verdenskrigen markerte store fremskritt innenfor militær utvikling. Under første verdenskrig introduserte britene tanksen, som er et nesten nødvendig våpen i dagens krigføring. Verdens mest produserte våpen, AK-47, er basert på tyskernes StG 44, som ble utviklet under krigen.