Luftfartøy under 2. verdenskrigLuftfartøy spilte en stor rolle under 2. verdenskrig. Flyene ble brukt til alt fra rekognosering til bombetokter på både byer, tropper og skip. I de første krigsårene hadde man bare klassiske propell-fly til rådighet, men da krigen gikk mot slutten hadde det blitt utviklet jet-fly. Det beste flyet fra 1940 ble lett utkonkurert av det verste fra år 1945, for å illustrere utviklingen.

BombeflyB29_Superfortress.jpg
B29 Superfortress
Bombeflyene ble sendt ut med hensikt å bombe fiendtlig materiell sønder og sammen. Disse flyene var ofte utstyrt med 2 til 3 personer; én pilot, én bomber og én som bemannet en eventuell mitraljøse (til å ta seg av angripere som kom bakfra). Man var avhengige av at bombeflyene hadde nok drivstoff til å komme seg langt inn på fiendtlig territorium. Dette kommer godt fram da England bombet Tyskland hvor man da måtte fly over den engelske kanal, og tilbake igjen. Bombeflyene måtte også være godt armert for å overleve eventuelle anti-luft forsvar. I Stillehavet ble det også tatt i bruk bombefly som slapp torpedoer mot skip.

JagerflySupermarine_Spitfire.jpg
Supermarine Spitfire
Jagerflyene ble i all hovedsak brukt til kamper som ble utkjempet i luften. Derfor var det viktig at disse flyene var små og lette. Derfor hadde de bare ett sete. Flyene var utsyrt med ett eller to maskingevær med svært høy skytefrekvens. Radio-kommunikasjon gjorde det mulig å angripe organisert, men det var ikke alltid så lett i større luftslag. Jagerfly var så smidige at de kunne ta av og lande på hangarskip, som viste seg nyttig i for amerikanerne i Stillehavet. Prosjektiler som varmesøkende raketter o.l. ble riktig nok ikke tatt i bruk før senere.