Hypotese :
Mordet på alle jødene, var det nødvendig? Var det flere årsaker til det ?


Forord :
Vi valgte Krystallnatten siden vi ville gjerne finne ut hvorfor og hvordan jødene ble drept. Vi ville også se hvem lederen var.

KRYSTALLNATTEN (die Kristallnacht, ''skrevet" av Tobias:

Krystallnatten
, betegnelse på natten mellom 9. og 10. november 1938 i Tyskland, da naziregimet iverksatte omfattende voldshandlinger mot jøder og ødeleggelser av jødisk eiendom i Tyskland og Østerrike. Navnet henspiller på de store mengder glasskår fra vindusruter i de jødisk-eide butikkene som ble knust. Det oppgis at 267 synagoger ble brent, hvorav 177 ble fullstendig ødelagt; jødiske forretninger, varehus, bolighus og kirkegårder ble ødelagt. Selve Krystallnatten ble 91 jøder drept. Frem til slutten av november ble rundt 400 jøder drept eller drevet i døden og rundt 30 000 pågrepet og satt i konsentrasjonsleir, hvorav hundrevis ble myrdet eller døde av behandlingen de ble utsatt for. Den ytre foranledningen til pogromen var at en ung jøde hadde skutt og dødelig såret en tysk legasjonssekretær i Paris. Krystallnatten markerer overgangen fra diskriminering til direkte forfølgelse av jødene i det nazistiske Tyskland. Jødene måtte også betale en bot på 1 million mark, ca 4000 mark per jøde.
Nazistene.png

NØKKELEN BAK KRYSTALLNATTEN:

I 1930-årene hadde mange askenasiske jøder bosatt seg i Tyskland. Fredag 28, oktober 1938 ble omkring 17 000 av dem uten forvarsel samlet midt på natten og depotert til Polen.
Mange av disse jødene hadde bodd i Tyskland i hele sitt liv, noen av dem hadde til og med vært krigsveteraner fra første verdenskrig og kjempet for Tyskland.
Allikavel så nektet den polske regjeringen å slippe de askenasiske jødene inn i landet og da måtte de tilbringe dagene i ingenmannsland, helt til de tyske myndighetene klarte å overtale polakkene å slippe jødene inn.

En tysk jøde med navnet ''Herschel Grynszpan'' , som hadde flyktet til Frankrike, fikk et brev fra familien sin om situasjonen i tyskland og herverket naziene hadde skapt.
Herschel prøvde da å lette situasjonen ved å henvende seg til Ernst Vom Rath(tredje sektretæren ved den tyske ambassaden i Paris) de neste dagene.
Ernst kunne ikke gjøre noe med saken, dette likte ikke Herschel. Mandag 7.november så ble Ernst Vom Rath skutt i magen av Herschel Grynszpan, det ble avfyrt ytterlige 3 skudd som bommet. 2 dager senere ( 9 november ) så døde Ernst Vom Rath.
luger.jpg
Mordet på Ernst ble et påskudd for en pogrom mot jødene i Tyskland. Angrepet skulle se ut som om det var utenkelig, slik at verden skulle se at tyskerne slo kraftig tilbake mot jødene.

BETALINGEN:

I løpet av pogromen ble rundt 1574 synagoger ( nesten alle i Tyskland ), mange jødiske kirkegårder, over 7500 jødiske eide butikker og 29 jødisk eide varehus skadet eller ødelagt. Mange jøder ble slått i hjel også.
Mer enn 30 000 mannlige jøder ble arrestert og ført til konsentrasjonsleir, spesielt til Dachau,Buchenwald og Sachsenhausen.Behandlingen de fikk var brutal.Etter 3 månder ble mange løslatt på 1 betingelse, at de skulle forlate Tyskland.
Antall personer som ble drept under Krystallnatten og etter vet vi ikke helt, men i løpet av 2 dager ble minst 36 jøder drept og max 200.
I konsentrasjonsleirene fikk 2000-2500 jøder dødsanfall. Det var også noen ikke-jødiske-tyskere som ble drept også fordi de ble antatt som jøder.
I Østerrike ble 94 synagoger i Wien og nesten alle bønnehus delvis ødelagt. Jøder ble grovt ydmyket, blant annet ved at de ble tvunget til å skure fortauene dagen etter mens de ble skjelt ut. Ydmykelsen var sterk fordi mange av de som deltok, var deres tidligere venner og naboer.

REAKSJONER:

Krystallnatten førte til sår som tok lang tid å lege, men også kraftige reaksjoner fra andre land. Nesten hele Europa og Nord-Amerika prøvde å framstille nazistene et dårlig inflytelse.
external image
external image