Konsentrasjonsleirene

I denne wiki'en har vi skrevet om konsentrasjonsleirer. Dette emnet er meget interessant og det er en viktig del av verdenshistorien.
Vi vil ta for oss de to største konsentrasjonsleirene: Auschwhitz og Auschwitz 2: Birkenau. Det er disse to konsentrasjonsleirene som sto for det meste av utryddelsen av folkegrupper.

Hva var en konsentrasjonsleir og hvordan var leveforholdene der?

Skrevet av Fredrik og Ole Henrik

I en konsentrasjonsleir konsentrerer man mange mennesker på et sted, derav navnet.
Konsentrasjonsleirene var opprinnnelig ment for politiske fanger, men under andre verdenskrig ble de brukt for å utrydde uønskede menneskegrupper. Det ble anlagt 24 store og 2500 mindre konsentrasjonsleirer mellom 1933 og 1945.
Inne i leirene fantes det en "motstandsbevegelse". Mat ble smuglet inn og historier og bilder innenfra ble sendt ut. Det ble også lest dikt og historier for å holde humøret oppe hos fangene og holdt relegiøse møter.
Hvis en fange rømte, måtte en annen fange ta straffen.
Konsentrasjonsleirene hadde mange av de samme reglene. De merket fangene ved å gi dem trekanter de skulle sy på fangedraktene.
Fargen på trekanten symboliserte hvilke gruppe fangen tilhørte i.

Fangene ble delt inn i følgende grupper:

-Politiske fanger: Rød trekant
-Kriminelle fanger: Grønn trekant
-Homofile: Rosa trekant
-Jehovas vitner og bibelforskere: Fiolett trekant
-Jøder: Stjerne
-Sigøynere: Brun trekant
Andre fanger: Sort trekant
pink_triangle.jpg
Fangene fikk tildelt trekanter etter gruppeindelingen.

De to mest berømte konsentrasjonsleirene er Auschwitz 1 og Auschwitz 2 Birkenau.

Vi advarer mot sterke sener!

Allerede i starten av krigen, var alle fengslene fulle. De måtte derfor lage store konsentrasjonsleirer som holdt fangene i arbeid, og som sto for utryddelsen av flere folkeslag.
Auschwitz ble opprinnelig laget for å torturere og utrydde polakker, men utryddelsen ble til slutt konsentrert på jøder, sigøynere, krigsfanger og homofile.
Det ble tidlig bestemt at Auschwitz skulle stå for utryddelsen av jøder.

Auschwitz
Konsentrasjonsleiren fikk tilsendt fanger fra Gestapo. Fangene hadde allerede før de kom inn i leiren, blitt fratatt alle eiendeler som var til nytte for nazistene. Når fangene omsider hadde kommet fram, ble de sortert etter gruppe og om de var egnet for arbeid eller ikke. Det var behov for å utvide Auschwhitz og fangene ble sett på som gratis arbeidskraft. Hvis de var ubrukelige bar det rett til gasskammeret, som besto av en ombygd bunker. Før de ble gasset ble håret klippet, som ble brukt i tekstilindutrien. Gulltenner ble trukket ut. Deretter ble likene brent i krematoriet eller i likbål utenfor leiren. Fangene fikk utdelt en tynn fangedrakt og sko, som ble brukt både sommer og vinter. De måtte også bruke samme undertøy i flere uker.
a1_senger.jpg
Leveforhold
Inne i brakkene sov fangene tre i høyden, i 3-etasjers senger. De måtte sove rett på plankene eller på litt høy, noe som var svært ukomfortabelt. De våknet grytidlig, og fikk noe som skulle erstattte kaffe til å drikke. Måltidene tilsvarte 1300-1700 kalorier, noe som er veldig lite energi til en 12 timers lang arbeidsdag.
I leiren forsket leger på fanger. De forsket på hvordan sykdommer virket på mennesker, hvor varmt vann mennesket tåler og på gene. Forskerne smurte inn fanger med giftige medikamenter og transplanterte hud etterpå. Fangene ble ikke bedøvet.

Dødsblokka
Blokk 11 har i ettertiden blitt kalt Dødsblokka. Den ligger isolert fra resten av kampen. Henrettelsesplassen var plassert mellom blokk 10 og 11. På henrettelsesplassen b le de stilt opp mot en mur og skutt, andre kunne bli hengt opp bakbundet til senene røk. I blokk 11 kunne du få som straff å stå oppreist i mange timer, eller få fysisk utfordrende arbeid. I tre av cellene ekspreimenterte SS med giftgassen Zyklon-B, som tok livet av flest personer i gasskamrenea1_smierci.jpg under 2. verdenskrig.
Celle nr.18: Dette var en sultecelle, hvor fangene fikk minimalt med mat.
Celle nr. 20: Dette var en helt isolert celle uten et eneste vindu. I denne cellen ble fangene sakte kvelt i hjel uten luft.
Celle nr. 22: Denne cellen er delt opp i fire mindre celler, hvor fangene skulle stå oppreist til de døde. Hver celle var 90x90cm store. Her sto fire stykker til de døde.

Inne i leiren fantes det en "motstandsbevegelse". Mat ble smuglet inn og historier og bilder innenfra ble sendt ut. Det ble også lest dikt og historier for å holde humøret oppe hos fangene. Det ble også holdt relegiøse møter.
Hvis en fange rømte, måtte en annen fange ta straffen.

En ny leir
Inntil 1942 hadde det vært et gjennomsnitt på 1300 og 1600 personer, men noen ganger var det over 2000 i leiren. På grunn av den hissige utryddelsen, kom det flere lik ut av gasskamrene enn det ovnene klarte å kremere. De to ovnene i Auschwitz 1 kunne bare brenne 350 lik pr. døgn.
Nå begynte man å tenke på en ny leir.

Birkenau
b_oversikt.jpg

Birkenau strekte seg over et område på 1750 dekar og hadde over 300 bygninger. Brakkene var opprinnelig staller som hver huset 52 hester. Disse stallene ble, med små endringer, brakker som huset 1000 fanger. Birkenau hadde 4 krematorier med gasskammer. En av lederne sa senere at omtrent 70% av alle fangene som kom til Birkenau ble ført rett til gasskammeret. Alle som kom til Birkenau, ville før eller senere havne i gasskammeret. Jernbanesporet gikk helt inn i leiren. Alt var tilrettelagt for å gjøre alt så effektivt som mulig. Birkenau hadde kun en hensikt: å utrydde.b_port.jpg

Leveforhold
Leveforholdet i Birkenau var mye verre enn i Auschwitz. Også her lå fangene i tre etasjer, men her delte 8 personer hver seng. Fangene fikk 20 sekunder hver på å gå på do og de måtte tømme den selv. Selv om Birkenau hadde flere krematorier enn Auschwitz, fikk de ikke brent opp likene like fort som de ble gasset. Dette resulterte i store likbål utenfor krematoriene. Noen få ganger kom det overlevende ut av gasskamrene, disse ble brent levende.

Auschwitz 1 og Birkenau har nå blitt museum.

Konsklusjon
Vår konklusjon er at konsentrasjonsleirene må være de verste stedene å leve. Leveforholdene er det mest ekstreme som noen gang har skjedd, ifølge oss.
Det er utrolig at det er mulig å lage en utryddelsesleir og vi håper det aldri blir opprettet noen flere konsentrasjonsleirer i fremtiden.


Kilder:
Aktive fredsreiser
http://www.daria.no/skole/?tekst=2876
http://home.c2i.net/osaltnes/auschwitz/