KjøretøyKjøretøy spilte en viktig rolle under 2. verdenskrig. Faktisk satset stormaktene under krigen på såkalte mekaniske hærer som besto av stridsvogner, men kjøretøy ble også brukt til rekognosering og transport av infanteri. Nedenfor kan du lese om de ulike typene kjøretøy.

StridsvognerM4_Sherman.jpg
M4 Sherman
Stridsvogner, eller 'tanks', er et armert kjøretøy med stor framkommelighet. I den første verdenskrig hadde stridvognene vært lett pansret og utstyrt med maskin-gevær til bruk i skyttegravskriger, men i mellomkrigstiden hadde stridsvognene ikke utviklet seg mye. Tyskland, som var pålagt å ruste ned militæret sitt, hadde imidlertid utviklet stridsvogner i all hemmelighet. De nye stridsvognen var tykt pansret og hadde et roterende kanontårn som skjøt granater. Da Tyskland invaderte Frankrike i 1940 var de franske stridsvognene sjanseløse mot de tyske stridsvognene. Fordi vanlige metall-kuler bare prellet av på panseret til de tyske stridsvognene. Senere ble stridsvognene utsyrt med flammekastere til bruk i jungelområder.

Support-kjøretøy'Half-track'-lastebil.jpg
'Half-track'-lastebil
Ikke bare var det viktig med en mekanisert hær under krigen, men man måtte også hold hæren i bevegelse. Til transport av infanteri brukte man lett armerte og pansrede kjøretøy. Ofte med et lett maskingevær ut på siden eller i en luke opp av taket. Om bord på disse lastebilene var det også ammunisjon og førstehjelpsutstyr.
Til transport av enkeltpersoner brukte man en type primitive terreng-biler. Den mest karakteristiske er Jeep Wrangler. Disse bilene hadde god fremkommelighet og ble senere også brukt i Vietnam-krigen.