Jødeforfølgelsen

Vi valgte og skrive om jødeforfølgelsen fordi det er et intresent emne og vi ville lære mer om det.

Konsentrasjonsleirer

Hypotese:

Hva var meningen med konsentrasjonsleirene ?

Hvorfor jeg valgte og skrive om konsentrasjonsleirer:
Det passet bra og skrive om konsentrasjonsleirer når temaet vårt er jødeforfølgelsen.
Mange av fangene var jøder.

Konsentrasjonsleirer
Konsentrasjonsleirene ble bygget for og utrydde jøder eller folk som hjalp jøder.
Lederne i de fleste konsentrasjonsleirer var SS (nazistene). Den tyske hæren hadde også noen.

Hvis de ikke var arbeidsdyktige når de kom ble de sett på av SS leger og ble sendt for og dusje hvis disse legene mente så. I dusjen måtte de gi fra seg alle verdisaker og kle av seg før de gikk inn, deretter ble spylt ned Zyklon B fra luker i taket. Zyklon B var egentlig til skadedyr bekjempelse. Når de var gasset ihjel ble de brent, derfor kom den ekle lukten og røyken som konstant var der. Det var Sonderkomandoen som tok seg av dette.

Mange fanger ble også sendt på en lang tur kalt " Dødsmarsjen " fordi den var så utrolig lang og de fleste falt sammen før de kom fram. En som overlevde en sånn marsj var David Olere som da etter dette ble befridd av Amerikanerne.

På portene til mange av konsentrasjonsleirene står det Arbeit macht frei som betyr arbeid frigjør.
Arbeitmachtfrei.jpg
Auschwitz
En Tysk konsentrasjosleir i Polen.
Dette var hovedleiren.

Sonderkomandoen dannet flere motstandsgrupper i 1943 og tok opp en kamp mot SS med steiner og hjemmelagde våpen. Sonderkomandoen vant og mange fanger unslapp. De sprengte krematorium som ikke er bygget opp igjen. Fangene ble funnet og henrettet. Sonderkomandoen er en gruppe som skulle skjule alt av kremeringer og drap.
auchwitch2.jpgDette er Auschwitz etter krigen.

Sachsenhausen
En tysk sovjetisk konsentrasjonsleir som var fra 1936 til 1950
Leiren var i Oranienburg ca 35 km nord for Berlin.

Denne leiren var i utangspunktet bare for politiske fanger men da den i 1936 ble gjort om ble den også mer for vanlig folk.
En kjent norsk mann som var i Sachsenhausen var Arnul Øverland som var sterkt mot nazisme. I 1938 ble det send mange hit hvis de var medlemmer av Jehovas vitner eller at de var homofile.

I 1942 fikk de et eget henrettelses senter kalt Station Z. Denne stasjonen kom for at tilintetgjørelsen av menneskene skulle gå enda fortere. I 1943 ble det også satt opp et gasskammer her. Dette var reservestasjonen til Berlin så derfor måtte de ha alt på plass.

En liten stund før krigen ble slutt sendte de avgårde rundt 33 000 mennesker til og masjere. De skulle til båter som tyskerne sank. Falt de om på reisen ble de skutt. De overlevende ble reddet av sovjetiske, amerikanske og engelske styrker.

Bergen-Belsen
Dette var en tysk leir i Niedersachsen fra 1940 til 1945.

Her døde Anne Frank og Margot Frank av tyfus sammen med mange andre sivile.
Bergen -Belsen hadde ingen gasskammer så alle som døde, døde av sult, sykdom eller tortur som feks. dråper en etter en ned i hodet ditt til du blir gal.

Bergen-Belsen var som fem leirer der den ene delen tilhørte SS. De andre delene var den tyske hær sitt.
SS brukte delen sin til Jødiske fanger med annet statsborgerskap. Da de håpet på og kunne bruke de som bytte mot andre tyskere.
Den tyske hæren hadde en fangeleir hvor de fangene som var der måtte være med på og bygge ferdig resten av leiren.
resten av leirene var delt etter hvor jødene kom fra, amerikanske ett sted ungarnske et annet sted. Når leiren i mars 1944 ble omgjort til en ordinær leir ble disse skillene borte.

Den 15 april 1945 klokka 15 kom det engelske soldater og befridde fangene som var igjen i live. det var rundt 60 000, men av disse døde litt over 10 000 i dagene etter at de hjem.

Ravensbruck
Dette var en kvinneleir som lå veldig nord i Tyskland. Det ble bygget en underleir for menn og en underleir for ungdom.
Byggingen av denne leiren startet i 1938 på ordre fra SS sjefen Heirich Himmler.
Fra 1939 til 1945 var det over 130 000 damer og jenter der. Av disse overlevde rundt 40 000.

Damene ble brukt som slaver til krigsproduksjon og levevilkårene var elendige.
Medisinske forsøk var ganske stort i kvinneleiren, kjempe mange polske og sigøynere ble sterilisert og infisert med bakterier. Dette bare for at legen skulle se hvor mye tid han trengte på og behandle noen tusen mennesker.
Kvinneleiren.jpgDette er kvinner som er merket for og bli sendt videre.

27 og 28 april ble mange sendt på dødsmarsjen. De få tusen damene, barna og mennene som var igjen i leiren ble reddet av Den røde arme. Mange av disse døde i ukene som gikk.

Anne Frank
Hypotese:
Hvorfor var dagboken det nærmeste Anne kom en ekte venn?

Hvorfor jeg valgte og skrive om Anne Frank:
Hun var jøde og veldig intresent. Det passet bra og skrive om henne når jødeforfølgelsen er temaet vi jobber med.

Anne Frank
Annelies Marie Frank ble født 12 juni 1929 i Frankfurrt am Main.Hun var yngst av to barn og storesøsteren hennes Margot var 3 år eldre.


Anne_Frank_2.jpgAnne_Franks_dagbok.jpg
Bilder: Anne Frank og den nyutgitte dagboken hennes. Her er alle notater som ikke var med i den første utgivelsen.


Anne fikk dagbok til bursdagen sin i 1942 og begynnte og skrive.
I dagboken står det om Annes følelser og hva som skjer med familien og vennene de gjemte seg med. Hun skrev også en del før de gikk i dekning. Om skolevenner og forelskelser. Anne begynnte med dagboken først for sin egen del men la til notater senere når hun fikk høre at alt som ble skrevet under krigen skulle bli samlet inn. Navnet på dagboken ble Kitty. Kitty var Annes nærmeste venn da søsteren Margot og Anne var altfor forskjellige til at de klarte og hygge seg sammen.
Anne var livelig og glad. Hun bråket også en god del, men lese og skrive kunne hun. Margot derimot var stille, søt og god i matte.
Moren Edith Frank tok ofte Margot sin side i krangler og sa Anne måtte bli voksen, lære litt av søsteren sin kunne hun også!
Den personen hun likte best i familien var faren. De leste bibelen sammen hver kveld.

Når Frank familien gikk i dekning kom også en annen familie med. De var herr og fru Van Pels og sønnen deres Peter Van Pels
Gjemmestedet derer var i bakbyggningen på fabrikken til Otto Frank ( faren til Anne ). De måtte være stille hele dagen fr at ikke arbeiderne skulle merke noe, men på kveldene gikk de ned på kontoret til faren og hørte på engelske radiosendinger.

Barndommen
Når Anne var fem år flyktet hun,moren og søsteren Margot fra Frankfurt til Aachen helt nord i Tyskland hvor bestemoren bodde. Faren ble igjen i Frankfurt, men fikk en jobb i Amsterdam og dro dit. Hele familien flyttet dit og bodde der til de gikk i dekning. Anne og Margot begynnte på en skole her fikk masse venner som var jøder, kristne og protestanter. Men i mai 1940 ble alt anderledes for jødene. De skulle gå på skoler sammen med andre jøder. Senere var det ikke lov og ta buss eller trikk heller. Skulle man klippe håret måtte det skje hos frisører bare for jøder.Når de var ute i ofentligheten måtte de gå med Davidsstjernen. Denne stjernen er hellig for jødene da de seks kantene pluss midten blir sju og det er så lang tid gud brukte på og skape verden.

davidsstjernen.jpgDette er Davidsstjernen som alle jødene i Tyskland og Nederland måtte gå med fra 1941.

Anne var godt likt av jenter og gutter og fikk en del beundrere. Men den hun likte best var Peter van Pels som de gikk i dekning sammen med.

Konsentrasjonsleiren

Anne og de andre folkene som hadde gått i dekning ble etter 2 år forrådt av de som hjalp dem utenfor. Da ble de sendt til konsentrasjonsleirer. Her døde alle bortsett fra Otto Frank ( faren til Anne ). Anne og Margot fikk være på samme sted, men alle de andre ble sendt rundt om overalt. Som sagt tidligere døde Anne og Margot av tyfus litt før krigen sluttet.

Etter krigen

Etter krigen kom Otto Frank tilbake til Amsterdam fikk Annes dagbok som en av vennene deres Miep hadde tatt vare på.
Da han hadde lest den bestemte han seg for og gi den ut, men enkelte deler der Anne kritiserer moren fjernet han.
I 1953 giftet han seg på nytt med en gammel nabo Elfriede Geiringer-Markovits. De flyttet sammen til Sveits og Otto ga resten av livet sitt til og få fram budskapet til datteren.


Jøder i Norge
Jødene i Norge har opplevd en del gjennom tidene, men 2 verdenskrig har preget dem mest. I starten fikk jøder fra andre land lov til å komme til Norge, men når grunnloven kom ble de nektet adgang til landet. Portugisiske jøder var de eneste som hadde tilgang, men det var svært få som søkte om tillatelse. I 1851 ble denne loven brutt, men ikke før i 1852 kom de første jødene til Norge. Det ble noen år senere opprettet en synagoge i Oslo.
external image 718dd978-ebb9-49b1-a90e-06e31a9022f1.jpg
2. verdenskrig

Da 2 verdenskrig startet levde jødene helt vanlig men noen år senere måtte de flykte. Det startet med at de flyktet via sjøveien til Storbritannia, men det ble litt vanskelig når krigen startet så de begynte å flykte til Sverige. I 1941 ble det først påbudt radio for alle jøder deretter for hele landet. Og tyskerne begynte å samle inn lister over alle jøder i Norge. Jødiske fabrikker ble også forbudt. I 1941 ble de bare samlet inn få jøder til konsentrasjonsleirer, og flere hundre nordmenn. På passet til alle jødene skulle det stå stemplet en J.

I 1942 bestemte tyskerne seg for at alle jøder i tyske land eller tyskokkuperte land skulle til konsentrasjonsleirer i polen og tyskland. Jødene i Norge fikk telegram av politiet at de skulle samles inn så halvparten av jødene slapp unna. En måned etter skulle også kvinnene og barna samles inn. Samme dag ble over 500 jøder ført inn i DS donau, et skip som førte dem til et tog som gikk til Auschwitch. Mange jøder gjemte seg på sykehus. Senere ble det innført dødsstraff for de som hjalp jødene.

external image 01.jpg
Etter krigen
Etter krigen var det hardt for jødene fordi all eiendommen deres ble tatt men staten hjalp dem med penger. Kjell Magne Bondevik foreslo å gi flere millioner kroner til jødene for at de skulle bygge opp samfunnet deres igjen. Og 11. mars 1999 gav stortinget 450 millioner kroner til jødene.


Adolf Hitler
Hypotese:
Hvorfor la hitler sitt hat på jøder?

Hvorfor jeg valgte og skrive om Adolf Hitler:
jeg valgte og skrive om Adolf Hitler fordi jeg prøver og forstå hvordan han kunne gjøre dette mot alle menneskegruppene.
Adolf Hitler

Adolf Hitler var en høyt respektert mann under 2. Verdenskrig. Adolf ble født 20 april 1889 og døde 30 april 1945. Adolf var fører av det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti. Adolf var egentlig fra Østerrike, men ble senere tysk statsborger. Partiet hans forbød alle minoritetsgrupper og var skikkelig rassister. Adolf Hitler har blitt mest berømt pga jødeforfølgelsen.


Adolf Hitler


Adolf Hitler ble født som sagt i Østerrike, i Braunau. Han hadde totalt 5 andre søsken. Foreldrene var Alois Hitler og Klara Hitler som i tillegg var niesen til Adolf. Foreldrene var katolikker, men alerede i tenårene mistet han troen. svært gjerne finne ut om familien sin. Adolf trivdes veldig godt på skolen, han var en super elev. Han likte spesielt klosterskolen, men pga faren sin jobb måtte de stadig flytte rundt.
external image hitler-som-barn.jpg
Mange mennesker som spekulerer rundt hvorfor Hitler ble til den han ble tror han kanskje ble litt påvirket av skolen. En skole gikk det veldig dårlig for Hitler på realskolen i linz. Dette førte til at han måtte gå et år om igjen. Hitler sa at dette var en lærerstreik mot faren fordi faren ville at han skulle bli embetsmann, mens Hitler hadde selv et sterkt ønske om å bli kunstmaler. Etter farens død sluttet Hitler med all skolegang bare 16 år, men takket være statsrente som farløs fikk Hitler nok penger fra sin mor og kunne leve et ubundet bohemliv. samme år som moren døde søkte hitler om å få komme inn på kunstakademiet, men skissene hans var ikke bra nok.


1.verdenskrig

Under 1. Verdenskrig var hitler meldingsløper ved vestfronten. Han gikk inn i heren i 1914. Og ble skadet i benet i 1916. Hitler fikk tildelt mange jernkors, men ble også mislikt av medsoldatene. Etter et gassangrep ved fronten ble Hitler midlertidig blind, men psykiateren trodde han var psykopat. Så Hitler kom seg ikke høyere på ranken i hæren. etter nederelaget til hitler ble han stadig mer besatt på og få makt i tyskland

politikken

Hitler begynte etter krigen med politikk og sa dette var fordi tyskland tapte krigen. Senere lot han seg verve av den munchenske riksvernforvalting. Han fikk flere oppdrag fra disse, et av de var å spionere på politiske partier. En av disse partiene han spionerte på DAP. De så talentet hans og vervet han inn. DAP er nazist gruppen som senere drepte mange jøder. nazistene vokste stadig mere fram og hitler la sitt hat på de fleste andre menneskegrupper som feks, jødene og sigøynerne.


external image image010.gif
Hitler dør

Natt til 29 februar gifter han seg med Eva Braun, hele natten skriver han det politiske testamentet. dagen etter tar han med sin kone for å si farvel deretter går de til suiten og lukker døra. så hører de andre ett skudd og venter litt med og gå inn, når de kommer inn ser de Hitler ligge på sofaen. han hadde skutt seg selv gjennom munnen. Kona Eva var også død. Hun hadde tatt gift. De fleste tror at det var Hitler som drepte kona, men det stemmer ikke helt, men han var nok medskyldig i at hun døde. Alle drapene var nøye planlagt av Hitler. Fordi han trodde at deres framtid var ødelagt etter alt det han hadde gjort.

Oppsummering:
Jødeforfølgelsen var pga en gal mann i tyskland som var helt på tuppa etter makt. Han het Adolf Hitler, mange av hans problemer kom nok pga hans vanskelige barndom. Da han ble mye mobbet og plaget på skolen. Hjemme ble han banket av faren.
Grunnet til jødehatet begynnte med at mange var mot jødene. Da kunne han bli en " folkets mann" og få masse makt.

En av jødene som er blitt veldig kjent etter krigen er Anne Frank. Hun skrev dagbok under krigen, døde i en av SS sine grufulle konsentrasjonsleirer av tyfus.
Anne hadde et stort håp om og bli en berømt forfatter. Dette fikk faren hennes til for henne. Anne fikk aldri se dette selv da hun døde som 16 åring.

Konsentrasjonsleirene ble bygget for og utrydde jøder, sigøynere og politisk aktive folk. I leirene ble barn sendt til et sted mødre til et annet og fedre til et tredje sted. Ingen var sikre på at de kom tilbake til familien eller ble dømt til døden.Kilder:
Wikipedia.no
Anne Franks dagbok
Boka om Adolf Hitler

Bilder
Google.no
Wikipedia.no
Wikipedia.com

Filmer:
Youtube.com

Laget av: Andrea Holbo og Soveig Bredli
Klasse: 9A