Hitler
Max Manus - Motstandsbevegelsen - "Gutta på Skauen" - Hjemmefronten
Tungtsvannsaksjonen - H3O
Jøder
Bombingen av Berlin
Frontlinjen
konsentrasjonsleire
Inger Hagrup
Anne Frank
Nazister
De allierte mot aksemarkede
Donau
Russerne - Sovjetunionen
SS
Bizmark - MS Hood
Blûcher
Atombomben
Hiroshima
Nagasaki
Pearl Harbour
Himler
Polen
Stalin
Gôbbels
D-dagen
De allierte
Utvikling av takns og andre strategiske kjøretøy
Krystallnatten
Mussolini
England - Winston Churchill
Bombingen av London
Håkon den 7.