HåndvåpenHåndvåpen spilte en stor rolle under krigen. Når man snakker om håndvåpen, snakker man om våpen som rifler, pistoler og revolvere.

Før krigen


luger.jpg
Luger P08

Håndvåpen spilte en stor rolle i første verdenskrig også. Spesielt maskinpistoler ble sett på som viktige, fordi man trengte man trengte våpen med høy skuddtakt. Bildet til høyre er av en Luger P08, en pistol som ble brukt av tyskerne under begge verdenskrigene. Etter andre verdenskrig ble den derimot tatt ut av bruk. Amerikanernes M1911-pistol ble også brukt i begge verdenskrigene.

Under krigen1561.png.jpg
StG 44
Under krigen ble det gjort store fremskritt på håndvåpensfeltet. I 1938 innførte tyskerne MP40, en maskinpistol som de brukte gjennom hele krigen. StG 44 ble innført, som navnet tilsier, i 1944, og er forgjengeren til den mer kjente AK-47.

Maskingeværet Brengun var standard blant britene under krigen. Den ble utklasset av tyskernes lignende våpen, som hadde høyere skuddtakt, og som brukte ammunisjonsbelter. Brengun brukte nemlig magasiner. I tillegg var Brengun ganske tung, og når én skulle tas med, måtte man ofte demontere hele våpenet og få to soldater til å bære delene.

Etter krigenEtter krigen ble det lagt vekt på at våpnene man laget skulle være billige å lage. Russerne fant ut at de kunne lage bedre våpen hvis de spesialiserte dem til å være treffsikre innen en viss avstand. Mosin Nagant, russernes standardrifle før AK-47, var et veldig treffsikkert våpen, men kun med fem skudds magasin. Dermed ble AK-47, med langt større magasinkapasitet, den nye standardrifla for russerne.

Kilder