Biologiske, kjemiske og kjernekraftige våpenBiologiske, kjemiske og kjernekraftige våpen spilte en rolle mot slutten av krigen, da amerikanerne slapp atombomber over byene Hiroshima og Nagasaki i Japan.

Biologiske våpenBiologiske våpen er våpen som utnytter bakterier, virus og sopp som stridsmiddel. Man begynte å bruke slike teknikker i en mindre skala veldig tidlig; ved å forgifte vann og matvarer, eller ved å infisere klesplagg med smittestoffer. Selv Hannibal brukte biologiske våpen, da han puttet slanger i leirkrukker og kastet dem om bord i pergamoniske skip.

Kjemiske våpenKjemiske våpen er våpen som utnytter gift eller kjemiske substanser som stridsmiddel. Dette inkluderer en god del gasser, som for eksempel nervegass. Man kan oppdage trusler fra kjemiske våpen gjennom forskjellige systemer som snuser opp gassen eller lukten.

Kjernekraftige våpen


nagasaki_nuclear_bomb.jpg
Røyksopp som dannes når en atombombe sprenges.

Kjernekraftige våpen, eller kjernefysiske våpen, er våpen som utgjør en katastrofal ødeleggelse. Via kjernefysiske reaksjoner frigjøres enorm energi. August 1945 er den eneste gangen kjernefysiske våpen noen gang har blitt brukt til angrep. Da bombet USA de to japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Ødeleggelsene var enorme, og mange japanere mistet livet. Det er fortsatt folk som dør som følger av bombene. Det er åtte land i verden som har prøvesprengt atombomber: USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan og Nord-Korea. Det antas også at Israel er i besittelse av atomvåpen.

Kilder