Anti-tankFør krigenAnti-tankvåpen ble nødvendige etter at britene tok i bruk stridsvogner under første verdenskrig. Til å begynne med brukte man miner for å uskadeliggjøre tanks, men etter hvert fant man mer effektive måter å ødelegge stridsvogner på.
300px-Panzerschreck_a169257-v6.jpg
En mann med sin Panzerschreck

Under krigenMan begynte å bruke rakettskytere ikke lenge etter. Tyskerne produserte et anti-tank våpen som het Panzerfaust, en engangsrakett som kunne trenge gjennom 200 mm stål. Den kunne dermed overvinne de fleste panserkjøretøy under andre verdenskrig. Panzerschreck, om også ble produsert av tyskerne, hadde den samme effekten, men var gjenbrukbar. Til gjengjeld ble Panzerschreck produsert i langt mindre antall.

Etter krigenI 1949 kom den første rakettdrevne granaten, den sovjetiske RPG-2. Den var robust og kostet lite å lage, og var inspirert av Panzerschreck. Den var derimot ikke helt treffsikker og ble derfor erstattet av den mer kjente RPG-7. Den er fortsatt både i produksjon og i bruk.

Kilder