Årsakene til 2. verdenskrig - Danial og Mustafa - 13/3/09 - 3/4/09

Hypotese: Vi ønsker å finne svar på hvordan krigen startet, hvorfor den startet og hvem som var mest aktive til at krigen startet.

Hvorfor vi valgte "årsakene til krigen": Fordi vi vil skjønne hvorfor og hvordan den startet. Og gjennom vårt arbeid vil vi at andre skal forstå mest mulig om dette temaet. • Det tyske angrepet på Polen
Det tyske angrepet på Polen var en utløsende faktor på 2. verdenskrig. Den regnes som inngang til andre verdenskrigen i Europa. Tyskland og Russland hadde en avtale om å dele Polen mellom seg. Hitler ville ha Polen, fordi han ville at Tyskland skulle være et rike. Nå skilte den Polske korridoren fra resten av Tyskland. Fordi det var et land som ble opprettet etter 1. verdenskrig. Etter invasjonen erklærte Frankrike og England som var aliert med Polen, krig mot

Tyskland.http://no.wikipedia.org/wiki/Felttoget_i_Polen_i_1939
verdenskrig16.jpg
 • Tyskland okkuperer Norge og Danmark
Natt til 9. april 1940 gikk Hitler og hans mannskap til angrep mot oss (Norge) og Danmark. Danmark ble tvunget til å gi seg etter kun noen timer, mens Norge kjempet, kjempet og atter kjempet i to hele måneder før Tyskland hadde klart å ta 100% over Norge. Norge fikk i starten litt hjelp av Storbritania og Frankrike, men Hitler lot seg ikke stoppe, han tok over Norge som alle andre land han hadde tatt over.
image003.jpg
 • Tyskland tar over

Mens krigen pågikk i Norge, gikk Hitler og Tyskland til angrep mot det europeiske fastlandet. Tyskland begynte med å gå til angrep på Nederland, framrykkingen starter 10. mai 1940. Bare 5 dager senere (altså 15. mai) overga Nederland seg. Kun to uker senere skjedde det samme med Belgia.Tyskland angrep til slutt Frankrike, det gikk ikke særlig bedre for Frankerike. Tyskerne angrep, men franskmennen klarte å stå i mot Tyskland, noesom tok en slutt to uker senere. Det var 14. Juni Paris falt. Hitlers neste mål var å innvandere Storbritannia.

Slaget om Storbritania gikk ikke like bra for Hitler som han hadde håpet på. 13. august startet det. Tyskland sin taktikk var å knuse det britiske luftvåpenet. De tyske jagerflyene hadde bare drivstoff til å være i lufta i en og en halv time, så de misslyktes. I slutten av august var det en ny taktikk på gang. Nå skulle de ødelegge flybaser og installasjoner på bakken. Tyskland starter bombingen av engelske byer, i en periode ble London bombet 57 netter på rad. Tyskland nådde ikke målet denne gangen, de klarte ikke å knuse Storbritania så grunding som de hadde håpet på, de klarte ikke å knuse det britiske flyvåpenet. Tysklands tap over Storbritania var Hitlers første ordentelige nederlag. Tyskland prøvde igjen litt senere, denne gangen prøvde de under vann, tyske ubåter senket allierte båter, og Storbritania begynner å gå tom for livsviktige varer. Churchill, som var Storbritanias statsminister på den tiden jobbet hardt med å få USA med på britisk side i krigen, men de ville ikke blande seg inn enda. Hitler gikk plutselig til angrep på Sovjet i øst, da lettet presset på Storbritania.

T073319A.gif • Versailles freden
  Tyskland følte seg hindret til å føle seg frie av avtalen i Versailles, og gjorde alt de kunne
  for å forandre på avtalen. De ville ha tilbake landene de mistet etter første verdenskrig, de ville
  ha revansj. Tyskland tok i bruk allmenn verneplikt, noe som var forbudt i følge Versailles avtalen.
  Etter hvert begynte de også å kreve tilbake de gamle land områdene sine ved å bryte avtalen.
  Så begynte de å erobre flere land fra Balkan.

  http://nn.wikipedia.org/wiki/Versaillesfreden

  WilsonVersailles.jpg
 • Adolf Hitler
Adolf Hitler er en årsak til krigen i seg selv, pluss partiet hans (Aksemaktene) Ved freden i Versailles fikk Tyskland skylden for første verdenskrig, og ble dømt til å betale erstatninger. dette var en forutsetning for at Hitler kunne kommet til makten. Hitler hadde helt spesielle evner nå det gjaldt å styre folket, han startet å forbrede seg rett etter at han kom til makten. Det var Hitlers utesrikspolitikk som var den direkte årsaken til andre verdes krig. Den var å utvikle et stort tyskriket ved å herske over andre land, blant annet østerrikket. England og Frankrike gjorde alt for å hindre Hitler, de visste at Sudden Death ventet på de vis de ikke forsvarte Polen. Hitler ønsket et større Tyskland.


Adolf_Hitler.jpg


rdenskrig2009b.wikispaces.com/AdolfHitler

 • Nazisme
Nazistene var rassister. De hadde folkegrupper for hat og mente at kun den "ariske rasen" var verd noe. Nazismene brukte vold og terror mye mot ting/mennesker de ikke likte, dette gikk mest utover jødene. Utorlig mange jøder var hatet uten grunn i 2. verdenskrig, nazistene beskyldte de for å prøve å ta over verden. Det ble tillat å forfølge jøder p.g.a alt dette.


 • Europa var preget av ustabile økonomiske kriser
Etter den første verdenskrig var det mange land som var preget av økonomiske kriser.
Både i Europa og Amerika kunne den økonomiske krisen føre til mye.
Den økonomiske krisen som nå var et stort problem i Europa og i USA førte til at folk
begynte å se etter andre politiske styringsformer for å bedre situasjonen. Fascistene og
nazistene benyttet den økonomiske krisen for å drive propaganda for sine tanke måter.
Det var tankegang som ville bringe landet ut av den økonomiske krisen og tilbake til en sterk
stat både politiske og økonomisk. Mens fascismen var mest utbredt i Spania og Italia.
Nazismen som var styrt av Hitler (Tyskland).

external image money_bag_with_dollar_sign.jpgexternal image money_bag_with_dollar_sign.jpg

 • De beseirede land ønsket å ta havn, og skaffe seg et overtak på sine konkurenter
Tyskland, Japan og Italia hadde planer om fysisk utryddelse av mange folkeslag. Hitlers Tyskland og Japan
ønsket å herske over Sovjetunionen(Russland). De ønsket å dele deres territorium mellom seg og gjøre
sovjetborgere til slaver.


 • Imperialismen
Konflikter om kolonier bidro til spenninger mellom " Aksemaktene og de Allierte" hver av dem ønsket å herske over
mest mulig land. De mektigiste imperialistiske stormakter tok siktet på å erobre territorier som ikke tilhørte dem,
undertrykket folket i andre land og skaffe seg verdensherredømme. Forholdene i verden før den første verdenskrig
hadde vært basert på den sterkeste undertrykkelse av den svake, på diktatur og vilkårlige styre.


221230_640px.jpg

 • Den Russiske revolusjonen
Den Rusiske revolusjonen var med på å forsterke Hitlers makt i Tyskland, spesielt etter
at tyske kommunsiter hadde prøvde å skaffe makt i landet. Tyske forretningsmenn var
reddet for å tape krigen, derfor støttet de Hitler med penger i årene før han ble valgt.
potemkin23yx-710366.jpg

Annet: Mussolini, må nok nevnes, han hadde liten skyld i den andre verdenskrig. Han drømte om det
gamle Romerriket som man kunne se på fasces - symbolet som han brukte som skulle inkludere
Frankrike.


external image mussolini.jpgexternal image fasci8_2.jpg


Grunnloven i Tyskland: En annen grunn var den nye demokratiske grunnloven i Tyskland, som førte til at den nye
Tyske republikken ble kalt Weimar-republikken, fordi grunnloven var underskrevet i byen Weimar.
Denne republikken var ikke godtatt av alle tyskere, de ville heller ha keiserdømme. Mange partier
og arbeidre, ville ha revolusjon akkurat som i Russland.

Kilder: